din stiftelseportal

Stiftelsen Sophia Nilssons Minnesfond för fattiga handikappade barn

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja fattiga handikappade barns i Sverige vård, fostran och utbildning.

Stiftelsen lämnar endast bidrag till organisationer.


att ansöka

Ansökan görs elektroniskt under perioden 15 februari 00:01 och 31 mars 23:59.