din stiftelseportal

Stiftelsen Siamon

om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att årligen utdela stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser. Sådana resestipendier lämnas i första hand för presentation av uppsatser. Framläggandet av uppsatsen skall styrkas med inbjudan, konferensprogram eller dylikt. Doktorander samt forskare på postdoc-nivå ges företräde.


att ansöka

Påbörja din ansökan genom att klicka på länken nedan.

Ansökningsperioden är öppen 25 februari kl 00.01 till 30 mars kl 23.59.