din stiftelseportal

Carmen och Bertil Regnérs stiftelse för forskning inom området ögonsjukdomar

om stiftelsen

Stiftelsen grundades i juni 1975 genom en donation av direktör Bertil Regnér. Stiftelsen ska genom stipendium till enskilda ograduerade forskare verksamma i Sverige och vid svenska vetenskapliga institutioner främja forskning inom området ögonsjukdomar och dessas uppkomstmekanism.


att ansöka

Stiftelsen har ansökningsperiod vartannat år, jämna år. Sista ansökningsdag är den 15 oktober, eller om denna dag infaller på lördag eller allmän helgdag, nästkommande vardag.