din stiftelseportal

Pontus Nohres Stiftelse 

om stiftelsen

Medel ur Pontus Nohres stiftelse kan endast sökas av elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.

Stipendium kan sökas 2 år efter utflyttning för den som varit folkbokförd enligt ovan minst 10 år. Intyg som bevisar detta krävs från Skatteverket, Folkbokföringen.

OBS! Glöm inte bifoga intyg som utvisar att du studerar.


Även organisationer verksamma i Skinnskattebergs kommun kan söka medel ur Pontus Nohres stiftelse för dessa ändamål:

  • Stärka rikets försvar
  • Främja barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning
  • Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta
  • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning

att ansöka

Stiftelsen har ett ansökningstillfälle per år. Ansökan görs elektroniskt, systemet öppnar 1/10 kl. 00.01 och stänger 31/10 kl. 23.59.