din stiftelseportal

Carl Erik Levins Stiftelse 

om stiftelsen

Carl Erik Levins Stiftelse har enligt stadgarna till ändamål, dels att dela ut stipendier för studier och dels lämna understöd till behövande personer.

Stiftelsens ändamål att lämna bidrag och understöd till behövande har stiftelsen valt att uppfylla genom att lämna generösa bidrag till organisationer som i sin verksamhet stödjer behövande. Mot den bakgrunden beviljar stiftelsen inga bidrag till behövande baserat på ansökningar från enskilda individer. Stipendier till studerande beviljas dock enskilda personer. Vid sin prövning beaktar styrelsen särskilt ansökningar från släktingar till Carl Erik Levin.

Ansökan gällande organisationer skickas in i pappersformat som tidigare.

Stipendier beviljas inte till
- gymnasiestudier
- obetald praktik som inte utgör en del av studierna
- forskar- och doktorandstudier

OBS! Ansökan får inte vara retroaktiv dvs projektet/aktiviteten ska avse period som startar efter ansökningstillfället.


att ansöka

Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdagar är 1 april, 1 augusti och 1 november. Respektive period öppnar 4 veckor före ansökningsdagen.

Besked om styrelsens beslut skickas via e-post till den adress du angivit i ansökan. De som blivit beviljade får i e-postmeddelandet instruktioner om hur stipendiet betalas ut.

Om stipendium beviljas ska styrelsen erhålla en rapport på max 1-A4 sida. Om rapport inte lämnas, kommer ytterligare stipendier inte att beviljas. Rapportering görs i det elektroniska systemet inom 1 år eller före du inkommer med ny ansökan.

Om stipendiet inte kan utnyttjas till ansökt ändamål ska beloppet återbetalas.

Har du ytterligare frågor om ditt stipendium kan du kontakta oss på telefon 08-763 72 20, mån, tis, tors, kl. 10.00-11.00.