din stiftelseportal

Gustav Fränckels understödsfond för Musiker

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att utdela understöd till behövande musiker med företräde för pensionerade sådana, svenska eller i Sverige bosatta verksamma i Stockholm. Företräde, men inte exklusivitet, har musiker som har tjänstgjort på Berns salonger och Hasselbacken. Intyg som styrker anställning på restaurang bifogas.


att ansöka

Ansökan och kopia på slutskattsedel ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 september under adress:

  • Gustav Fränckels Understödsfond för Musiker
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 Stockholm