din stiftelseportal

Gustav Fränckels understödsfond för restauranganställda

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att utdela understöd till behövande restauranganställda. Företräde har personer som tjänstgör eller har tjänstgjort på restauranger i Stockholm företrädesvis Berns salonger eller Hasselbacken. Intyg som styrker anställning på nämnda restauranger bifogas ansökan.

Bidrag för studier lämnas inte.


att ansöka

Ansökan och kopia på slutskattsedel ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 september under adress:

  • Gustav Fränckels Understödsfond för Restauranganställda
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 Stockholm