din stiftelseportal

Ernst Davidsons stiftelse

om stiftelsen

Enligt stiftelsens stadgar lämnas understöd till "förtjänta, obemedlade personer som har haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, för att söka bereda en bekymmersfri ålderdom". Sökanden skall vara 60 år eller förtidspensionär.


att ansöka


Nya ansökningsrutiner

Fr.o.m. 2023 kan ansökan endast lämnas in elektroniskt.


Sista ansökningsdag är 15 april varje år. Det elektroniska ansökningssystemet stänger 15 april kl. 23.59 och öppnar ca 6 veckor innan. Kopia på senaste slutskattsedel samt personbevis för bankärende skall bifogas. Ansökan skall även vid första ansökningstillfället kompletteras med handlingar som styrker anställning vid restaurang.

Innan du påbörjar din elektroniska ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du har läst anvisningarna för hur du skapar ett konto och fyller i formuläret. Vi rekommenderar att du skriver ut och har dem tillgängliga. Observera att ett ombud har möjlighet att lämna in ansökan.


Anvisningar


Till elektronisk ansökan