din stiftelseportal

Svenska Diabetesstiftelsen

om stiftelsen

Anslag utdelas vartannat år, udda årtal, och kan erhållas till forsknings- och utvecklingsarbete med klinisk anknytning och inriktning på diabetes hos barn och ungdomar.

Anslag beviljas inte till lön och undantagsvis till resor.

Omkring 350 000 kronor utdelas vid varje tillfälle och icke disputerade forskare äger företräde.


att ansöka

Sista ansökningsdag är 11 april, vartannat år, udda årtal.


Från och med 2019 sker ansökan elektroniskt. Innan du påbörjar din ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du läst anvisningarna för hur du fyller i formuläret. Vi rekommenderar att du skriver ut och har dem tillgängliga när du fyller i ansökan.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan medför att ansökan lämnas utan avseende.


Ansökningsperioden är öppen mellan 1 mars kl. 00.01 och 11 april kl. 23.59.

Anvisningar
Till Ansökan