din stiftelseportal

Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond

om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier avsedda som bidrag för utlandsvistelse under minst sex månader för högre studier och utbildning i något eller några av ämnena lantbruk, ekonomi och handel eller teknik. Stipendiesummorna uppgår till mellan 10.000 kr och 50.000 kr.

För att kunna söka stipendium skall du:
- vid skola i Skåne ha avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet och högskolor i Sverige och
- ha studerat ekonomi eller teknik vid universitet eller högskola och uppnått 180 högskolepoäng eller studerat vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap eller vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och uppnått 120 högskolepoäng. Delar av studierna får ha bedrivits utomlands.


att ansöka

Ansökan sker elektroniskt. Innan du påbörjar din ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du läst instruktionerna. Förslagsvis kan du skriva ut och ha dem tillgängliga när du fyller i ansökan.

Sista dag att ansöka är den 1 oktober kl. 23:59, ansökan öppnar ca 6 veckor innan sista dag.

Ansökan lämnas elektroniskt i enlighet med anvisningar som följer. Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan medför att ansökan lämnas utan avseende.