din stiftelseportal

Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

om stiftelsen

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning med koppling till film, konstnärlig filmisk forskning, samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.

Material- & resestipendium

Materiel- & resestipendium kan tilldelas person som bedriver vetenskaplig och/eller konstnärlig forskning inom filmens område, Exempelvis filmhistorisk forskning. Ansökan ska verifieras av projektbeskrivningens forskningsinnehåll.
Stiftelsen ger anslag gällande kostnader för t.ex. tryckningsbidrag och språkgranskning – observera att till dessa ansökningar krävs bifogade offerter från respektive tryckeri, förlag eller uppdragstagare.

Stiftelsen ger även anslag gällande resekostnader.


Observera:

Stiftelsen beviljar EJ anslag till generella levnadsomkostnader eller filmproduktionskostnader (såsom inköp och hyra av teknik eller lönekostnader). Stiftelsen beviljar ej bidrag till bolag. Slutrapport skall lämnas till stiftelsen efter utfört projekt eller forskningsarbete INNAN ny ansökan kan beaktas.


att ansöka

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdagar är 1 februari och den 20 september. Respektive period öppnar ca 4 veckor före ansökningsdagen.