din stiftelseportal

Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

om stiftelsen

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja bearbetning av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens (kinematografiens) område.

Material- & resestipendium

Material- & resestipendium kan tilldelas person som bedriver vetenskaplig forskning inom filmens område med företrädesrätt för filmhistorisk forskning. Stiftelsen ger anslag gällande kostnader för t.ex. tryckningsbidrag, resekostnader och språkgranskning (Vilket ska verifieras genom projektbeskrivning och offert). Stiftelsen beviljar EJ anslag till generella levnadsomkostnader. Stiftelsen beviljar ej bidrag till bolag.

Slutrapport skall lämnas till stiftelsen efter utfört projekt eller forskningsarbete.


att ansöka

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdagar är 1 februari och den 20 september. Respektive period öppnar ca 4 veckor före ansökningsdagen.