din stiftelseportal

Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem

om stiftelsen

Stipendiets ändamål är att lämna bidrag till uppfostran och utbildning av barn och ungdom från Adolf Fredrik, Gustav Vasa och S:t Matteus församlingar.

Organisationer som ansöker ska ha en adress och verka inom dessa områden.


att ansöka

Ansökningsblankett ska vara stiftelsen tillhanda senast 4 maj eller 4 november.

Observera. Nedan ansökningsblankett är anpassad till privatpersoner. Organisationer skickar in en egenhändigt komponerad ansökan. Till våren kommer ansökan att bli digital.

Ansökan ska skickas till (fel adress i ansökningsblanketten)

  • Adolf Fredriks församling
  • Diakonen i Adolf Fredrik
  • Holländaregatan 16
  • 111 60 Stockholm